Stručna konferencija sa međunarodnim učešćem

Akreditovana konferencija sa međunarodnim učešćem „Dispozicije za učenje i učenje iz školsko/predškolske perspektive“ okupiće praktičare iz svih nivoa preduniverzitetskog obrazovanja u Novom Sadu 25. juna 2022. godine.
Konferencija će se održati u TŠ „Mileva Marić-Ajnštajn“.
Teme koje će biti predstavljene i o kojima će se promišljati i diskutovati na konferenciji su: integrisan pristup učenju, učenje kao reprodukcija ili konstrukcija, kritičko mišljenje, koje učenje je vredno učenja, kompetentno dete/učenik, analiza primera inovatnih praksi iz PU, OŠ i SS.
POZIVAMO VAS da svojim učešćem doprinesete promenama u praksama vrtića i škola.
Dobro došli!
Prijave za učešće slati na mail adresu: centar.drugikorak@gmail.com, najkasnije do 20. juna.
Kotizacija za učešće iznosi 2.500 dinara.