čuvam te

08

feb'22

Čuvam te

Nacionalna platforma ima za cilj koordiniciju i jačanje intersektorske saradnje svih nadležnih institucija u borbi protiv nasilja. Dostupno je pet obuka za zaposlene.

Detaljnije