Čuvam te

Vlada Republike Srbije uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu pokrenula je projekat za uspostavljanje nacionalne platforme za prevenciju i suzbijanje nasilja koje uključuje decu pod nazivom „Čuvam te„.

Platforma na jednom mestu integriše sve potrebne aspekte temeljne prevencije i alate za suzbijanje nasilja koje uključuje decu.

Nacionalna platforma ima za cilj koordiniciju i jačanje intersektorske saradnje svih nadležnih institucija u borbi protiv nasilja. Pored vršnjačkog nasilja koje je u fokusu ove platforme, ona predstavlja i alat koji će nam pomoći u borbi protiv nasilja prema svim zaposlenima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja širom Srbije.

U okviru segmenta informisanja mogu se pronaći informacije o oblicima nasilja, prepoznavanju i postupanju u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u skladu sa zvaničnim procedurama nadležnih resora.

Takođe, ovde će se kontinuirano objavljivati edukativni materijali iz oblasti prevencije i zaštite od nasilja.

Na Nacionalnoj platformi „Čuvam te“ nalaze se i segmenti koje se odnose na informisanje i edukaciju.