pravilnik

18

okt'21

Video obuka o protokolu postupanja u ustanovi

Video obuku je pripremilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa CIP-Centrom za interaktivnu pedagogiju.

Detaljnije