Video obuka o protokolu postupanja u ustanovi

Video obuka Primena Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

Kako bi pružilo podršku svim zaposlenima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, Ministarstvo je u saradnji sa Centrom za interaktivnu pedagogiju izradilo video obuku u cilju povezivanja postojećeg Pravilnika sa preventivnom pedagoškom praksom i postupanjem u situacijama zaštite od nasilja.