Видео обука о протоколу поступања у установи

Видео обука Примена Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Како би пружило подршку свим запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама, Министарство је у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију израдило видео обуку у циљу повезивања постојећег Правилника са превентивном педагошком праксом и поступањем у ситуацијама заштите од насиља.