Godišnji plan rada PU „Radosno detinjstvo“

Godišnji plan rada PU „Radosno detinjstvo“ u ograničenom kapacitetu

U skladu sa uputstvima koje je pripremilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  za predškolske ustanove u Srbiji za izradu Godišnjeg plana rada ustanove u kontekstu epidemiološke situacije u vezi sa COVID-19, PU „Radosno detinjstvo“ donelo je Plan rada ustanove u ograničenom kapacitetu.