Naučno-stručna konferencija u banji Vrućica

Izveštaj priredila Maja Radujkov, član Upravnog odbora UVNS i Saveza udruženja vaspitača Srbije

Izveštaj sa konferencije

Održana je IX Naučno – stručna konferencija Bapta od 23. 09. do 26.09.  2021 godine u Banji Vrućici, Teslić, RS, Bih. Tema stručne konferencije bila je „Kvalitet vršnjačkih odnosa predškolske dece – faktor dečije uključenosti  u proces vaspitanja i obrazovanja“. Na konferenciji su bili prisutni izlagagači iz Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bih I RS. Iz Novog Sada i „Radosnog detinjstva“, bio je prezentovan rad    „Šta se to čuje?“, autora  Dragane Miljkov – Findžanović i Milane Ćato iz vrtića „Crvenkapa“ iz Futoga. Rad je  prezentovala Dragana Miljkov – Findžanović sa koleginicom Snežanom Pilipović. Rad je bio zapažen i pohvaljen, a koleginice su iz ugla praktičara svim prisutnim u prostoru, koji je bio popunjen do poslednjeg mesta, objasnile nove Osnove programa po kojima naša ustanova sada radi. Diskusija je bila izuzetno korisna, a od moderatora Ljiljane Pranjković-Kovač naše koleginice su bile pohvaljene sa konstatacijom: „Zato Bapta i postoji.“. Koleginice su bile pripremljene u prezentovanju sa divnim primerima iz prakse i poklonima za učesnike, te prezentacijom koju su podelile učesnicima. Na najbolji mogući način koleginice Dragana i Sneža su prezentovale rad i život, kako svog vrtića, tako i Ustanove.

Skupština Bapte

Održana je skupština Bapte, na kojoj je doneta odluka da se sledeća konferencija, deseta jubilarana održi u Neumu septembra 2022 sa temom: Savremeni izazovi predškolskog vaspitanja  i obrazovanja  – sa osvrtom  na otkrivanje, prepoznavanje, podršku i podsticaj razvoja kreativnosti i darovitosti dece.

U dva dana, u okviru 5 sesija, prezentovano je 36  radova.  Novina na ovim susretima je  da su prvi put  i medicinske sestre- vaspitači prezentovale radove. U nedelju 26.09.2021. zatvoren je skup sa dodelom zahvalnica i osvrtom moderatora koji su  dali sugestiju budućim autorima da inspiraciju za sledeće susrete traže u istraživanju prakse,  timskom delovanju, refleksiji, darovitosti i igri vaspitača.