Подршка развоју предшколске онлајн заједнице учења

Подршка развоју компетенција запослених у предшколским установама – припремљене су видео обуке које треба да прате одговарајуће активности интерног стручног усавршавања у оквиру предшколских установа.

Серијал од седам видео обука креирали су стручњаци за предшколско васпитање и образовање у оквиру пројекта „Подршка развоју предшколске онлајн заједнице учења“, који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију уз подршку УНИЦЕФ-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Видео обуке ће бити доступне свим запосленима у предшколским установама, без накнаде.

Садржаји видео обука су обликовани тако да покрећу промишљање о васпитно-образовној пракси на личном (индивидуалном) нивоу, нивоу вртића  и нивоу предшколске установе, као и да подстакну даље истраживање и учење коришћењем различитих понуђених и других стручних ресурса.

Видео обуке обухватају кратка теоријска предавања, видео и аудио приказе добрих пракси, задатке за промишљање понуђених садржаја, предлоге одговарајуће стручне литературе, и идеје за стручно усавршавање у оквиру установе.