cip

18

okt'21

Video obuka o protokolu postupanja u ustanovi

Video obuku je pripremilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa CIP-Centrom za interaktivnu pedagogiju.

Detaljnije

04

jul'21

Podrška razvoju predškolske onlajn zajednice učenja

Serijal od sedam video obuka. Video sadržaji podstiču na promišljanje o vaspitno obrazovnoj praksi.

Detaljnije