Uređenje prostora na otvorenom

Ako u razmišljanjima o prostorima na otvorenom započnemo samo idejom o prilagođavanju već postojeće opreme ili sa idejom kupovine skupe gotove opreme, vrlo verovatno nećemo daleko stići. Ali, ako umesto toga počnemo da razmišljamo o onome šta želimo da dožive deca, možda ćemo završiti sa nečim potpuno drugačijim.

Deci je izazovno da istraže koliko duboku rupu mogu da iskopaju u zemlji, pesku, da dodiruju i osećaju teksturu kore drveta, da se penju i ljuljaju na njemu, da se skrivaju u skrovištima od granja ili vrba, da pronalaze bube u travi, da se igraju štapovima od sitnog granja, da sede i razgovaraju sa vršnjacima, da se igraju igara zamišljanja, da sede na obronku zelenog brdašca u dvorištu vrtića i posmatraju oblake, da hodaju po gredama od drveta, skakuću po drvenim oblicama…

Najčešće greške u osmišljavanju i dizajniranju prostora na otvorenom je odabir i oslanjanje samo na gotovu opremu. Pravilo kog se možete pridržavati je: ako se element ne može koristiti na 20 različitih načina, zašto ga uključiti?

U prostorima na otvorenom postavite:

Prepreke: Tuneli, neklizave drvene površine, grmlje, mali potporni zidovi od kamena ili drveta, stubovi na koje se deca mogu naslanjati, penjati i istraživati ih.

Nadstrešnice, tende: Na otvorenom je veoma važno da postoje senovita mesta. Ukoliko nema drveća, onda su to nadstrešnice, tende ili suncobrani.

Konstrukcije: merdevine, klupe i druge konstrukcije za penjanje, provlačenje…Ove konstrukcije mogu da se obagate daskama, letvicama, nepromočivim platnom i slično. Mobili koji reaguju na vetar i proizvode zvuk.

Platna: zastave, padobrani, vetrokazi, grane…. čine vetar vidljivim i čujnim.

Poluukopane gume: gume obezbeđuju mini tunele, mesta za sedenje ili naslon, i ograde za staze. Mogu i da se oslikaju.

Prostor na otvorenom nije samo mesto za decu na kojem oslobađaju energiju, to je inspirativno okruženje za učenje – produžetak unutrašnjih prostora u kojem se može istraživati!

Kada osmišljavate prostore na otvorenom, razmišljajte :

  • Kako uključujete decu u kreiranje prostora na otvorenom?
  • Koji su stvarni rizici, a koje mi pretpostavljamo?
24. jul 2021.