О нама

О пројекту „Умрежи се“

„Умрежи се“ је интернет платформа која обезбеђује ресурсе за јачање компетенција васпитача, медицинских сестара васпитача и стручних сарадника, развијена са намером да буде агенс сарадње, умрежавања, комуникације, размене искустава и добре праксе  заједнице стручњака.

Платформа се састоји из више делова: 1. Практичари, 2. Породица, 3. Вести, 4. Блог, 5. Пројекти конципирана је на начин да корисницима омогући континуирано усавршавање и обезбеди услове и претпоставке за peer to peer и хоризонтално учење.

Користећи он-лајн базе научних и стручних чланка, базе пројеката из праксе, и остале садржаје, васпитачи, медицинске сестре васпитачи и стручни сарадници су у могућности да усавршавају своја знања, вештине и компетенције користећи савремене технологије темпом и на начин који одговара сваком кориснику појединачно.

Пројектна идеја за Платформу „Умрежи се“ развијена је кроз сарадњу васпитача и родитеља Клуба родитеља и васпитача „Весели вртић“. Улазни елементи за дизајн и развој платформе произашли су из резултата истраживања: „Истраживање ставова васпитача и васпитно образовне праксе у односу на основе програма предшколског васпитања и образовања у ПУ “Радосно детињство” које је спроведено у 2019. години, на иницијативу родитеља и васпитача „Весели вртић“. На основу резултата овог истраживања, тим васпитача и родитеља развио је структуру и прилагодио садржаје за платформу која се налази пред Вама.

Платформа је прошла  фазу пилотирања, која је трајала једну радну годину током које су прикупљене информације о задовољству корисника и раду платформе, након чега је интернет платформа „Умрежи се“ пуштена у рад. Имајући у виду да је пројекат интернет платформе „Умрежи се“ пројекат у развоју, планирано је да се она даље гради и развија на основу повратних информација корисника.

Ова платформа је прва фаза интегралног пројекта који је осмишљен са циљем да допринесе унапређењу предшколског васпитања и образовања у Србији, кроз спој теорије и праксе и сарадњу васпитача, медицинских сестара васпитача, стручних сарадника, родитеља и локалне заједнице.

Платфoрма „Умрежи се“ је развијена у партнерству, захваљујући подршци руководства ПУ „Радосно детињство“, Удружењу васпитача Новог Сада – које је обезбедило финансијска средства за реализацију дела прве фазе пројекта и групи ентузијаста – васпитача и родитеља који су идеју претворили у дело.

0
Укључених вртића
0
Корисника
0
Пројектних прича
0
Прича за учење
0
Процесних паноа
0
Примера добре праксе
0
Примера уређења физичке средине
Процес развоја платформе
Прелиминарна анализа
Истраживање ставова васпитача и васпитно образовне праксе у односу на основе програма предшколског васпитања и образовања у ПУ “Радосно детињство”
Погледајте
Планирање 100%
Анализа 100%
Дизајн 100%
Развој и имплементација 100%
Пилотирање 100%
Одржавање и унапређење 50%