Deca i sport iz ugla lekara sportske medicine

Tekst „Deca i sport iz ugla lekara sportske medicine“ priredio je dr Borko Vukosav.

Izbor sporta za dete nije uvek jednostavan.Organizovani sport nije za svako dete.Vaše dete će pokazivati neke prirodne sklonosti,bez obzira na godine. Neka deca će uživati u vodi od prvog kontakta sa njom,dok će druga reagovati sa strahom. Neka se brzo uključe u grube igre sa mnogo padanja,dok druga ne vole guranje i udare. Vi možeti biti vrhunski fudbaler,ali vaše dete može pokazivati sklonosti ka plesu, što je sasvim  u redu.

Svako dete se razvija različitom brzinom.U izboru sporta veoma je važno voditi računa o zrelosti i nivou znanja različitih fizičkih veština deteta.

Uzrastu od 2-3 godine deca počinju da savladavaju bazične motorne veštine- trčanje, hvatanje, skakanje i previše su mlada za većinu strukturalnih vežbi.

U uzrastu od 4-6 godina mogu da uče ples, da počnu sa školom gimnastike,aktivnosti u bazenu pod nadzorom, voze bicikl sa pomoćnim točkovima, hvataju laku loptu, preskaču konopac….

Posle šeste godine poboljšavaju se motorne veštine i osećaj za sigurnost, te u ovom uzrastu deca mogu biti spremna za timske sportove, tenis, plivanje.

Sa desete godine se može početi sa organizovanim timskim sportovima, veslanjem, pažljivo pripremljenim vežbama snage, atletikom. Kada se dođe do organizovanog sporta, treba biti siguran da dete zaista želi da se aktivno bavi sportom.

Decu nikada ne treba forsirati da se uključe u organizovani trening i svakako treba imati u vidu sve vanškolske obaveze koje dete već ima. Pored svih koristi koje donosi bavljenje sportom, organizovani trening može da predstavlja i ozbiljan zdrastveni rizik, kada zahtevi i očekivanja od sporta prevazilaze zrelost i spremnost deteta.

22. septembar 2021.